Miernik poziomu SMOGU / zanieczyszczenia powietrza BreathBox-WiFi.

Nowy

Polskiej produkcji precyzyjne urządzenie przeznaczone do pomiaru do pomiaru i sygnalizacji poziomu zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz i wewnątrz obiektów.

Więcej szczegółów

Cena: 299,00 zł

243,09 zł netto

ZasilanieZasilacz 5VDC 230V
Zakres pomiaruPM1, PM2,5: 0-500 µg/m³ PM10: 0-500 µg/m³ Temperatura: -40 ~ +125 °C (dokładność 0.3 °C) Wilgotność: 0 ~ 100%
Próbkowanie15 min (Fabrycznie)
KomunikacjaWi-Fi
Zasięgdo 150 m (w otwartej przestrzeni)
Typ czujnikaLaserowy
Wymiary132x69x51 mm
PomiarTemperatura / Wilgotność / SMOG
Czujnik Wewnętrzny
Waga200g

Rejestrator czujnik jakości powietrza SMOGU BreathBox Wi-Fi


Breath Box Miernik Smogu Wi-Fi
zdj. BreathBox Miernik Smogu Wi-Fi

Polskiej produkcji precyzyjne urządzenie przeznaczone do pomiaru do pomiaru i sygnalizacji poziomu zanieczyszczeń powietrza na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Detektor BreathBoX-WiFi posiada łączczność Wi-Fi, dzięki której możemy zainstalować czujnik w dowolnym miejscu będącym w zasięgu sieci WiFi z dostępem do Internetu . Wysokiej jakości laserowy czujnik firmy Plantower pozwala na laserowy pomiar stężenia pyłów PM1, PM2.5 i PM10 a cyfrowy moduł pomiarowy dokonuje pomiaru temperatury oraz wilgotność. Urządzenie po krótkiej konfiguracji i podłączenie do sieci Wi-Fi automatycznie przesyła aktualne dane na indywidualne konto użytkownika do których dostęp możliwy jest za pomocą darmowej aplikacji, lub po przez zalogowanie się do konta użytkownika ipomiar.pl/#/portal

Dane techniczne

NazwaOpis
ZasilanieZasilacz 5VDC 230V
Zakres pomiaruPM2,5: 0-500 µg/m³
PM10: 0-500 µg/m³
Temperatura: -40 ~ +125 °C (dokładność 0.3 °C)
Wilgotność: 0 ~ 100%
Próbkowanie15 min (Fabrycznie)
KomunikacjaWi-Fi (IEEE 802.11 B/G/N 2.4 GHz)
ZasięgDo 150 m (w otwartej przestrzeni)
Wymiary132x69x51 mm
Waga200g
Typ CzujnikLaserowy

breath_box (Small).png

zdj. BreathBox Miernik Smogu Wi-Fi - zawartość opakowania

Dodatkowo dane pomiarowe prezentowane są na mapie zanieczyszczeń powietrza ipomiar.pl/#/map, gdzie można również sprawdzać na bieżąco jakość powietrza z całego kraju. Dostępne są również wykresy obrazujące historie pomiarów zanieczyszczeń.

breathbox_mapa.jpg

Użytkownik ustala pozycje GPS przy konfiguracji czujnika po zalogowaniu.


Pakiety

Dzięki usłudze pakietu Premium możliwe jest archiwizacja danych pomiarowych do 50000 wpisów. Dane pomiarowe w tym pakiecie przechowywane są przez cały okres ważności abonamentu. Pakiet Free pozawala na przechowywanie do 100 wpisów pomiarowych przez okres 30 dni. Cena Pakietu Premium obejmuje subskrypcje na jedno urządzenie.

Pakiety iPomiar

Free

Premium

Premium Forever
W cenie urządzenia
79zł/rok
139zł
Okres archiwizowania danych
Do 30 dni
Bez limitu
Bez limitu
Ilość archiwizowanych danych 
100 pomiarów
50000 pomiarów
50000 pomiarów
Powiadomienia o alarmach na urządzenia mobilnych
No
Yes
Yes
Generowanie raportów
No
Yes
Yes
Podgląd online temperatury, wilgotności, PM 2.5 , PM10
Yes
Yes
Yes
Alarm górny i dolny dla każdego czujnika
Yes
Yes
Yes
Aplikacja mobilna dla wszystkich urządzeń
Yes
Yes
Yes
Znaczniki pozycji na mapie
Yes
Yes
Yes
Wykres historii pomiarów
Yes
Yes
Yes
Pakiet 100szt SMS1 Pakiet 100szt SMS
No
Yes
Yes

1 Zawarty w pakietach Premium, ważny rok (koszt dodatkowych 100szt SMS wynosi 25zł).


breathbox_sciana.jpg
Czujnik umieszczony jest w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie a dołączony w zestawie uchwyt montażowy pozwala na łatwą instalację oraz demontaż urządzenia. Bieżący stan jakości powietrza sygnalizowany jest panelem LED posiadającym 6-stopniową skalę która odpowiada kolejnym poziomom zanieczyszczeń zgodnymi z skalą GIOŚ.


Indeks jakości powietrzaPM 10 μg/m3PM 2.5 μg/m3
Bardzo dobry0 - 200 - 12
Dobry21 - 6013 - 36
Umiarkowany61 - 10037 - 60
Dostateczny101 - 14061 - 84
Zły141 - 20085 - 120
Bardzo zły> 200> 120

Wysoka dokładność pomiarów.

Dzięki częstym pomiarom próbek co 30s (zapisywanym do wewnętrznej pamięci) i obliczaniu średniej z zgromadzonych danych w odstępach 15 minut wynik pomiaru jest miarodajny i odpowiada realnej jakości powietrz. Urządzenie w cyklach 15 minut łączy się się z siecią i wysyła dane na konto użyt-kownika. Istnieje możliwość ręcznego ustawienia częstości pomiaru. Każdy czujnik jest indywidualnie skalibro-wany według wskazań stacji GIOŚ ( Głównego inspektoratu ochrony środowiska).

Do pobrania

Produkty powiązane