Akademia PLC | Pierwszy program PLC


Instalacja sterowników  

Pierwszym krokiem do nawiązani połączenia PC -> PLC jest instalacja sterowników sprzętowych. W naszym przypadku jest to sterownika który obsłuży kabel komunikacji  VBUSB-200. Po rozpakowaniu archiwum rar ściągniętego z naszej strony, klikamy  i potwierdzamy instalacje. Po udanej instalacji podłączamy kabel do portu USB (wtyczka z symbolem komputera). W oknie menedżera urządzeń powinniśmy zobaczyć :
Instalacja oprogramowania   

Kolejna instalacja która należy wykonać to środowisko potrzebne do pisania, kompilowania oraz przesyłania do sterownika PLC pisanych przez nas programów. W przypadku sterowników VIGOR jest to program Ladder Master.

Po pobraniu programu i instalacji klikamy ikonkę,i uruchamiamy program.

Program uruchomi się i wyświetli okno główne.


Pierwszy program : Tworzenie nowego projektu

Zaczniemy od stworzenia nowego folderu  w którym będziemy trzymać pliki naszego projektu. Z menu FILE wybieramy pierwszą pozycję NEW po czym program zapyta nas się o typ sterownika jaki posiadamy. W tutorialu posługujemy się sterownikiem Vigor serii VH.

Pojawi się okno programu z pustym projektem.

Musimy zadać sobie pytanie jakie zadanie ma realizować nasz sterownik.


Program nr.1 Timer

Sterownik ma za zadanie zareagować na sygnał z wejścia X0 po przez wysterowanie wyjścia Y2 na okres 1 sekundy po czym ma powrócić do stanu oczekiwania na sygnał z wejścia X0.

Na sygnał z wejścia X0 ustawia się znacznik pomocniczy M1 po przez instrukcję SET. Po ustawieniu znacznika M1 uruchomia się TIMER T32 oraz wyjście Y2. Po upływie 1 sekundy styk T32 zostaje zwarty ponieważ TIMER wykonał pracę i odliczył zadeklarowaną wartość czasu (K100). Zwarcie styku T32 prowadzi do zresetowania TIMERA oraz znacznika pomocniczego M1. Nastepuje koniec cyklu.

Omówienie użytych instrukcji:

Instrukcja SET   - ustawia wartość w pamięci ma stan wysoki.

Instrukcja RESET    - resetuję wartość w pamięci i ustawia w stan niski.

Instrukcja TIMER     - wywołanie okna ustawień dla TIMERA (deklaracja po przez parametr K).

Ważne aby przy ustawieniu TIMERA ustawić wartość dla znacznika M9028 (zmiana rozdzielczości dla T32-T62 na 0,01s) oraz zadeklarować parametr K który wraz z rozdzielczością wybranego TIMERA określa czas odliczania według wzory:

t (czas odliczania timera) =  T0-T31 (0,1s) x K

                                             T32-T63 (0,1s lub 0,01s) x K

                                             T63 (0.001s) x K

Np. Dla timera T32 mnożnik wynosi 0,01s (M9028) a parametr K ustawiliśmy w oknie deklaracji na 100.

0.01s x 100 = 1s           


Kompilacja i Wgrywanie programu do PLC.

Program przygotowany w środowisku LadderMaster wymaga kompilacji, czyli przetłumaczenie programu w języku drabinkowym  na kod wyjściowy sterownika.

Opcja ta dostępna jest w zakładce TOOLS --> COMPILE lub klawisz F7.

Kompilacja wykonuje się również automatycznie w przypadku gdy chcemy wgrać ukończony program do sterownika. Zakładka COMMUNICATION -> DOWNLOAD , lub kombinacja klawiszy Ctrl+D.


Uruchomianie programu oraz monitor portów.

W zakładce COMMUNICATION klikamy RUN lub kombinacja klawiszy Ctrl+R. Sterownik przejdzie ze stanu STOP do stanu RUN co oznacza że urządzenie jest gotowe na przyjęcie sygnałów np. z urządzeń zewnętrznych(czujniki krańcowe, zbliżeniowe, przyciski itp.) i wykonywanie wgranego programu.

Przydatną funkcją która pomaga w sprawdzaniu działania programu jest monitorowanie przypisanych w programie wyjść/wejść oraz użytych zmiennych.

W tym celu w zakładce COMMUNICATION klikamy MONITOR. Gdy pojawi się okno ustawień monitora, wybierany interesujące nas pozycje po przez klawisz Add i zatwierdzamy klawiszem OK.

W oknie monitora możliwa jest obserwacja stanu pól które przypisaliśmy do obserwacji. W naszym przypadku były to wejście X0 opisane jako ?Wejście 0? oraz  wyjście Y2 opisane jako Wyjście 2.

Kolejną przydatną funkcją  jest symulator wejść/wyjść.W pasku narzędzi klikamy ikonę ->  Input/Output Simulation Box.

Symulator to bardzo przydatna funkcja która symulują stan wyjść oraz wejść bez potrzeby podłączania urządzeń zewnętrznych do sterownika.

 

Podziel się