Moduł sterujący PID Powiększ

Moduł sterujący PID

MODSTER-PID

Nowy

Gotowe do użytku urządzenie przeznaczone do precyzyjnego utrzymania temperatury. Instalacja nie wymaga wiedzy elektrycznej.

Więcej szczegółów

547,80 zł

Zasilanie 185-230V AC
Zakres regulowanych temperatur do 2000°C
Wyjście sterujące 230V Przekaźnikowe 20 A
Dokładność 0,1°C
Tryb pracy grzanie lub chłodzenie
Wymiary panelu przedniego 48x48mm
Moduł sterujący PID
Gotowy do użytku moduł przeznaczony do precyzyjnego utrzymania temperatury w szerokim zakresie 0-400C. Instalacja nie wymaga wiedzy elektrycznej. Wystarczy zamocować czujnik podłączyć urządzenie wykonawcze (np. grzałka, agregat) do wyjścia sterującego i rozpocząć prace. Dodatkowo do wykorzystania pozostają dwa niezależne wyjścia alarmowe AL1 AL2. W zestawie czujnik. W skład modułu PID wchodzą następujące elementy:
  • Regulator temperatury PID
  • Przekażnik Termipol SSR 25 A
  • Radiator 24A
  • Czujnik temperatury
  • Kabel zasilający
  • Wodoszczelna obudowa

Co to jest PID? Zastosowanie

Regulacja PID służy do dokładnej regulacji bez zadania histerezy (odchyłki). Regulacja odbywa się tu poprzez impulsowe załączanie elementu grzejnego (lub chłodzącego), w tym przypadku warto zastosować przekaźniki elektroniczne SSR, które nie są wrażliwe na częste załączanie. PID jest to wewnętrzny algorytm zapisany w pamięci urządzenia sterującego. Można go traktować jako dodatkową funkcję która poprawia sterowanie i kontrolę ponieważ dostosowuje się do systemu w którym jest zamontowany. Bez automatycznych regulatorów wszystkie zadania regulacji człowiek musiałyby wykonywane ręcznie!

Dobór nastaw PID w praktyce

Dostosowywanie wartości członu całkującego I. Dobranie wartość członu całkującego I wiąże się z użyciem terminu "minut na odpowiedź". Powyższe określenie oznacza jak długo człon całkujący I będzie dopasowywał się do członu proporcjonalnego P. Innymi słowy jeżeli wyjście członu P wynosi np. 20 % to "czas odpowiedzi" jest to okres po którym wyjście członu całkującego również osiągnie.

Funkcja autotuningu - dostrojenie

Regulator posiada funkcję autotuningu, którą uruchamia się tylko raz po zamontowaniu regulatora w maszynie lub piecu. Polega ona na tym, że regulator sam dobiera wartości PID w celu jak najbardziej optymalnego i dokładnego utrzymywania temperatury zadanej. Parametry PID można zmienić również ręcznie. Regulator potrafi utrzymać temperaturę na wytłaczarce z dokładnością 0,1°C.
  • : Temperatura zadana
  • : Ustawienie alarmu
  • : Histereza alarmu


Górny alarm ze stanem czuwania

Przykład:
Sterownik włączy alarm, gdy temperatura wzrośnie do 28°C (25°C+3°C) i zatrzyma alarm, gdy temperatura spadnie do 27°C (25°C+3°C-1°C).

Dolny alarm ze stanem czuwania

Przykład:
Sterownik włączy alarm, gdy temperatura spadnie do 22°C (25°C-3°C) i zatrzyma alarm, gdy temperatura wzrośnie do 23°C (25°C-3°C+2°C).

Górny alarm

Przykład:
Sterownik włączy alarm, gdy temperatura wzrośnie do 30°C i zatrzyma alarm, gdy temperatura spadnie do 29°C (30°C-2°C).

Dolny alarm

Przykład:
Sterownik włączy alarm, gdy temperatura spadnie do 23°C i zatrzyma alarm, gdy temperatura wzrośnie do 24°C (27°C-1°C).

Górny-dolny alarm

Przykład:
Sterownik włączy alarm gdy temperatura spadnie poniżej 23°C lub wzrośnie powyżej 27°C. Alarm przestanie działać gdy temperatura wzrośnie powyżej 24°C lub spadnie poniżej 26°C.

Górny-dolny zakres alarmu

Przykład:
Sterownik włączy alarm gdy temperatura będze w zakresie od 22°C (25°C-3°C) do 28°C (25°C+3°C) i wyłączy alarm gdy temperatura będzie poza zakresem - poniżej 20°C (25°C-3°C-2°C) oraz powyżej 30°C (25C°+3°C+2C°).


Alarm czasowy

Regulator posiada funkcje timera. Alarm można zaprogramować zegarem z odliczaniem. Po podaniu czasu w minutach (w skali od 1 do 6000 minut co 1 minute) regulator odliczy ten czas i zgłosi alarm zwierajac styki alarmowe w przekazniku. Jest to stosowane głownie w piecach, w których potrzeba utrzymac temperature przez pewien czas a nastepnie wyłacza sie go i nastepuje studzenie.

Przykład zastosowania alarmu czasowego.
Przykład zastosowania alarmu z niedogrzaniem i przekroczeniem temperatury.


Alarm Względny, wyjaśnienie histerezy.

2 innych produktów w tej samej kategorii: